Prof.univ.dr. CACE Corina

Componența comisiei de abilitare:

  1. Prof. Univ. Dr. POPESCU Gheorghe (Academia de Studii Economice din București) 
  2. Prof. Univ. Dr. PRELIPCEAN Gabriela (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava) 
  3. Prof. Univ. Dr. GRIGORESCU Adriana (SNSPA - București) 
  4. Prof. Univ. Dr. VASILE Valentina (Academia Română) - membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8102. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro