“Organizarea și elaborarea lucrării de disertație și a tezei de doctorat”

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori,

Centrul de Cercetări Financiar-Monetare, Şcoala Doctorală Finanţe,

Organizează  masa rotundă cu tema “ Organizarea și elaborarea lucrării de disertație și a tezei de doctorat”, invitat Jan van Hove, University of Leuven și University College Brussels. Evenimentul va avea loc în data de 25 martie 2015, orele 16,00-18,00, Sala 3110.

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro