Conf.univ.dr. POPESCU Cristina Raluca

7 iulie 2015, ora 11.00, Sala 2013, Parter, Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanţi, nr. 15-17, Sector 1

CNATDCU a numit comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, care a fost propusa de IOSUD/IOD: Academia de Studii Economice din Bucuresti:

 

  1. ISTUDOR Nicolae – A.S.E. - Bucuresti
  2. FRANC Valeriu Ioan  – Institutul Național de Cercetări Economice “Constantin C. Kirițescu” Academia Română
  3. ROTARIU Ilie – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Detalii:

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro