ADMINISTRAREA AFACERILOR

Tags: administrarea afacerilor

Consiliul Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor

2019

·        Raport autoevaluare domeniu de doctorat

·        Raport autoevaluare scoala doctorala

2022-2023

·        Raport autoevaluare SD

Regulament

 

1.
Prof. univ. dr. Cristinel VASILIU Director
2.
Prof. univ. dr. Corina Monica PELĂU Membru
3.

Prof. univ. dr. Andreea ȘCHIOPU

Membru
4.
Prof. univ. dr. Florin BONCIU Membru
5.
Dr. Denisa VLAD Membru
6.
Student-doctorand Badea Ana Maria Reprezentantul studenților doctoranzi
7.
Student-doctorand Militaru Ionuț Andrei Reprezentantul studenților doctoranzi

Membrii Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor

Nr. crt.

Nume

E-Mail

1

Albăstroiu - Năstase Irina (CV/Domenii)

irina.albastroiu@com.ase.ro

2

Anagnoste Sorin (CV/Domenii)

sorin.anagnoste@fabiz.ase.ro

3

Busu Mihail (CV/Domenii)

mihail.busu@fabiz.ase.ro

4

Condrea Elena (CV/Domenii)

elenacondrea2003@yahoo.com

5

Costea Carmen-Eugenia (CV/Domenii)

cecostea@yahoo.com

6

Dima Mihaela Alina  (CV/Domenii

alina.dima@fabiz.ase.ro

7

Dinca Violeta (CV/Domenii)

violetamihaeladinca@yahoo.fr

8

Grosu Raluca – Mariana (CV/Domenii)

raluca.petrescu@com.ase.ro

9

Hornoiu Remus - Ion (CV/Domenii)

remus.hornoiu@com.ase.ro

10

Nistoreanu Puiu  (CV/Domenii)

puiu.nistoreanu@com.ase.ro

11

Olaru Marieta  (CV/Domenii)

olaru.marieta@com.ase.ro

12

Onete Cristian Bogdan  (CV/Domenii)

cristian.onete@com.ase.ro

13

Pamfilie Rodica  (CV/Domenii)

rodica.pamfilie@com.ase.ro

14

Păunescu Carmen Monica  (CV/Domenii)

carmen.paunescu@fabiz.ase.ro

15

Pelău Corina Monica  (CV/Domenii)

corina.pelau@fabiz.ase.ro

16

Pleşea Doru  (CV/Domenii)

pleseadoru@gmail.com

17

Popescu Dorin-Vicenţiu  (CV/Domenii)

dorin.popescu@com.ase.ro

18

Săseanu Andreea Simona (CV/Domenii)

andreea.saseanu@com.ase.ro

19

Sârbu Roxana  (CV/Domenii)

sarbu.roxana@com.ase.ro

20

Șchiopu Andreea Fortuna (CV/Domenii)

andreea.schiopu@com.ase.ro

21

State Olimpia (CV/Domenii)

state.olimpia@com.ase.ro

22

Tanţău Adrian  (CV/Domenii)

atantau@fabiz.ase.ro

23

Toma Sorin George  (CV/Domenii)

tomagsorin62@yahoo.com

24

Ţigu Gabriela  (CV/Domenii)

gabriela.tigu@com.ase.ro

25

Vasilache Simona Nicoleta  (CV/Domenii)

simona.vasilache@gmail.com

26

Vasiliu Cristinel  (CV/Domenii)

cristi_vasiliu@yahoo.com

27

Voinea Simona – Lelia (CV/Domenii)

lelia.voinea@com.ase.ro

  

Despre Școala Doctorală Administrarea Afacerilor

În 1951 se constituie Facultatea de Comerț și Cooperație, în locul Facultății de Științe Comerciale, înființate în anul 1947 - denumirea schimbându-se ulterior în Facultatea de Comerț. Această facultate preia gestionarea temele de cercetare doctorală având tangență cu administrarea afacerilor. În 1966 se constituie două specializări de doctorat (comerț și știința mărfurilor), la care se adaugă, începând cu 1977 teme de cercetare doctorală în domeniul turismului - printre conducătorii de doctorat numărându-se: prof. univ. dr. Iosif lonescu-Muscel, prof. univ. dr. Dumitru Dima, prof. univ. dr. Eugen Bara, prof. univ. dr. Dumitru Patriche.

Istoria Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor este strâns legată de istoria universității noastre întrucât Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale avea o declarată orientare în ceea ce privește formarea de economiști în domeniul comerțului și industriei – orientare care s-a menținut de-a lungul întregii sale existente. În contextul acestei orientări, primele teze de doctorat referitoare la administrarea afacerilor au fost elaborate începând cu 1928, fiind abordate teme de cercetare cu privire la aspecte comerciale și studiul mărfurilor.

După 1990 numărul conducătorilor de doctorat a crescut semnificativ, Facultatea de Comerț gestionând domeniul de doctorat Economie. Din 2010 studiile universitare de doctorat se realizează în domeniul de doctorat Administrarea Afacerilor, în cadrul Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor, care reunește conducători de doctorat de la Facultatea de Business și Turism (denumirea actuală a Facultății de Comerț) și de la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine.

În prezent, studiile universitare de doctorat se desfășoară în română, engleză, germană și franceză, Școala Doctorală Administrarea Afacerilor remarcându-se prin dinamism și prin deschidere internațională, reușind să atragă un număr important de studenți – doctoranzi din România, dar și din alte țări printre care Germania, SUA, Marea Britanie, Irak, Iran, Turcia, Tunisia.

 

      

Program audiențe Directorul Școlii Doctorale Administrarea Afacerilor

Joi 15.30—17.20

ONLINE: cristinel.vasiliu@com.ase.ro

Sala 6404, clădirea Ionescu Dumitru (Tache)

Str.Tache Ionescu, nr.11, Sector 1

Tel. +4 021 319 19 01, int. 257

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro