Admitere 2016

Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea SEPTEMBRIE 2016

Contractul pentru studiile universitare de doctorat, promoţia 2016-2019

NOU! REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT - sesiunea septembrie 2016 (afişate astăzi, 27.09.2016, ora 14:25)

Rezultatele obţinute la examenul de specialitate

 1. Şcoala Doctorală Administrarea Afacerilor;
 2. Şcoala Doctorală Cibernetică şi Statistică Economică;
 3. Şcoala Doctorală Contabilitate;
 4. Şcoala Doctorală Economie I;
 5. Şcoala Doctorală Economie II;
 6. Şcoala Doctorală Economie şi Afaceri Internaţionale;
 7. Şcoala Doctorală Finanţe;
 8. Şcoala Doctorală Management;
 9. Şcoala Doctorală Marketing.

Programare susținere examen de specialitate (actualizat astăzi, 19.09.2016, ora 17:20)

Rezultatele obţinute la examenul de competență lingvistică
(afișate astăzi, 16.09.2016, ora 14:30)

Barem de corectare pentru examenul de competență lingvistică:

Examenul de competență lingvistică: VINERI, 16 septembrie 2016, sala 0321 (clădirea Ion. N. Angelescu).
Intrarea în sală are loc între orele 8:30 - 9:00.

Situație finală înscrieri - miercuri, 14.09.2016

Situaţie înscrieri - marţi, 13.09.2016

Înscrieri: Strada Tache Ionescu, nr. 11, etaj 1

   • verificare dosare: sala 8106
   • introducere date: sala 8105

Graficul desfăşurării concursului de admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2016

Numărul de locuri şi temele scoase la concurs


Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea IULIE 2016

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT - sesiunea iulie 2016 (afişate astăzi, 28.07.2016, ora 18:40)

IMPORTANT! Contractul pentru studiile universitare de doctorat

Nota: pana miercuri, 27.07.2016, la ora 16.00, contractul trebuie semnat şi depus în format fizic la secretariatul CSUD în 4 exemplare SAU semnat, scanat şi transmis pe email la adresa: doctorat@ase.ro

Rezultate admitere - sesiunea iulie 2016

Anunţ important! Rezultatele finale ale admiterii la doctorat, sesiunea iulie 2016 vor fi afişate în data de 28 iulie 2016. În perioada 25-27 iulie se realizează confirmarea participării studenţilor admişi în cadrul programului de studii doctorale, prin plata taxelor aferente, depunerea diplomelor în original şi semnarea contractelor de studii universitare de doctorat. Candidaţii care nu vor confirma participarea în perioada 25-27 iulie 2016 vor fi declaraţi respinşi. 

Nota! În şedinţa CSUD din data de 21.07.2016 datorită faptului că la scolile doctorale, Cibernetică şi Statistică, respectiv Informatică Economică, numărul de candidaţi admişi a fost mai mic decât numărul locurilor disponibile la buget, acestea au fost redistribuite după cum urmează:

   1. Şcoala Doctorală Administrarea Afacerilor - 1 loc buget cu frecvenţă redusă, fără bursă;
   2. Şcoala Doctorală Contabilitate -  1 loc buget cu bursă şi 2 locuri buget cu frecvenţă redusă, fără bursă;
   3. Şcoala Doctorală Economie I -  1 loc buget cu bursă şi 1 loc buget cu frecvenţă redusă, fără bursă;
   4. Şcoala Doctorală Economie şi Afaceri Internaţionale - 1 loc buget cu frecvenţă redusă, fără bursă;
   5. Şcoala Doctorală Finanţe - 1 loc buget cu frecvenţă redusă, fără bursă ;
   6. Şcoala Doctorală Management - 1 loc buget cu frecvenţă redusă, fără bursă;
   7. Şcoala Doctorală Marketing - 1 loc buget cu frecvenţă redusă, fără bursă.

 

Programare susținere examen de specialitate

Programarea susținerii examenului de specialitate va fi anunțată luni, 18.07.2016, ora 13.00.

Rezultatele de la examenul de competență lingvistică (afișate astăzi, 15.07.2016, ora 17:00)  

Examenul de competență lingvistică: VINERI, 15 iulie 2016, Amfiteatrul 1 (clădirea Ion. N. Angelescu). Intrarea în sală are loc între orele 8:30 - 9:00. 

Graficul desfăşurării procesului de selectie a candidaţilor şi a concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2016 – 2017

 

Perioada

Activităţi

 

11 -15 ianuarie 2016

Afişarea pe site-ul CSUD a numărului de locuri şi a temelor scoase la concurs de către fiecare şcoală doctorală, pentru fiecare conducător de doctorat

1 februarie – 30 iunie 2016

 

Preînscrierea on-line a candidaţilor

11 – 13 iulie 2016

Înscrieri candidaţilor între orele 9:00-13:00 şi 15:00-18:00 – depunerea şi verificarea dosarelor

 

14 iulie 2016

Afişarea repartizării candidaţilor pe săli, pentru susţinerea examenului de competenţă lingvistică (după caz)

 

15 iulie 2016

Susţinerea examenului de competenţă lingvistică şi afişarea rezultatelor

 

18 iulie 2016

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor privind examenul de competenţă lingvistică

 

19-20 iulie 2016

Susţinerea examenului de specialitate

 

22 iulie 2016

 

Afişarea rezultatelor la examenul de specialitate

25-27 iulie 2016

Confirmarea participării studenţilor admişi în cadrul programului de studii doctorale, prin plata taxelor aferente, depunerea diplomelor în original şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat

28 iulie 2016

Afişarea listei studentilor admişi la doctorat pe locurile cu finanţare de la bugetul de stat şi a celor admişi pe locurile în regim cu taxă.

Afişarea locurilor rămase neocupate.

Afişarea candidaţilor de pe lista de rezervă care pot fi acceptaţi în cadrul programului de doctorat.

29-31 iulie 2016

Confirmarea participării candidaţilor în aşteptare pe lista de rezervă în cadrul programului de studii doctorale, prin plata taxelor aferente, depunerea diplomelor în original şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat

3 octombrie 2016

Înmatricularea candidaţilor admişi

 

Metodologie admitere doctorat 2016

Anexa 2.1 Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii

Anexa 3  Certificate recunoscute 

Anexa 4 Tematica competenta lingvistica

Anexa 5 Formular de inscriere la doctorat 

Anexa 6 Formular scrisoare de recomandare

Anexa 7 CV

Anexa 8 Formular propunere proiect

Ordin 3775 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate

Metotologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învățământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017

Anexa 1 Instituții de învățământ superior care organizează an pregătitor

Anexa 4 Cerere de înscriere la concurs

Anexa 6.1 Ofertă locuri doctorat Balcani Diaspora 2016-2017

Anexa 6.2 Ofertă locuri doctorat Moldova 2016-2017

Anexa 6.3 Ofertă locuri doctorat Ucraina 2016-2017

Anexa 7 Graficul activității comisiei mixte MENCȘ - MAE

Anexa 8 Repartizarea globală pe țări, nr locuri subvenționate de stat 2016-2017

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro