ALBU Nadia

8 iulie 2015, ora 9,00, Sala 2013, Parter, Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanţi, nr. 15-17, Sector 1
 
Componența comisiei de abilitare:
  1. MATIAȘ Dumitru – Universitatea "Babeș Bolyai" din Cluj-Napoca 
  2. FELEAGĂ Liliana  – Academia de Studii Economice din București
  3. TODEA Nicolae - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 

 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro