ANUNŢ PENTRU PERIOADA DE GRAŢIE (ANUL 1 ŞI 2 DE GRAŢIE)

STUDENȚII – DOCTORANZI CARE, POTRIVIT REGULAMENTULUI INSTITUȚIONAL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT, APROBAT ÎN ȘEDINȚA SENATULUI ASE DIN DATA DE 14.12.2016, INTRĂ ÎN PERIOADA DE GRAȚIE (ANUL I SAU II DE GRAȚIE) ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018, VOR DEPUNE DECLARAȚIA PENTRU INTRAREA ÎN PERIOADA DE GRAȚIE (LINK-UL DE MAI JOS) LA BIROUL CSUD (DIN STR. TACHE IONESCU NR. 11, ETAJ 1, CAMERA 8106), CU AVIZUL CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT, CEL MAI TÂRZIU PÂNĂ LA DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2017.

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro