ANUNŢ PENTRU PRELUNGIRE LA PERIOADA DE GRAŢIE

STUDENȚII DOCTORANZI CARE AU BENEFICIAT DE ANUL I ȘI II DE GRAȚIE, CONFORM H.G. NR. 49/14 MARTIE 2013, POT SOLICITA PRELUNGIREA PERIOADEI DE GRAȚIE PRIN DEPUNEREA CERERII PENTRU PRELUNGIREA PERIOADEI DE GRAȚIE (CARE VA FI TRIMISĂ SPRE APROBARE SENATULUI ASE), LA BIROUL CSUD (DIN STR. TACHE IONESCU NR. 11, ETAJ 1, CAMERA 8106), CU AVIZUL CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT, CEL MAI TÂRZIU PÂNĂ LA DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2017.

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro