ANUNȚURI SUSȚINERE TEZE DE ABILITARE

NEW

Ordinul Nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare  

Anexa 1 la OM nr. 6129/2016 - standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare  

Ordinul Nr. 3482 din 24 martie 2016 (OMENCȘ Nr. 3482/2016) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare  

Anexă la OMENCȘ Nr. 3482/2016  - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare  

Ordinul Nr. 5229/2020 din 17 august 2020 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

Ordinul nr. 5691 din 13 octombrie 2011 (OMENCȘ Nr. 5691/2011) privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

Formulare pentru candidat:

Anexa 1 - Formular Cerere

Anexa 2 - Fisa de verificare

Anexa 9 - Acord prelucrare date- CANDIDAT

Anexa 10 - Declaratie candidat privind autenticitatea documentelor

Formulare interne (nu se depun de catre candidat)

Anexa 3 - Atesat validare lucrari

Anexa 4 - Acord prealabil privind numirea in comisie

Anexa 5 - Declaratie privind evitarea incompatibilitatii si a conflictului de interese

Anexa 6 - Propunere comisie abilitare

Anexa 7 - Proces Verbal sustinere abilitare

Anexa 8 - Raportul comisiei de abilitare

Anexa 11- Acord prelucrare date- MEMBRU COMISIE


Teze de abilitare programate pentru susținere:

STRAT VASILE - ALECSANDRU 

În aşteptarea aprobării comisiei de abilitare de către ME:

FRĂȚILĂ ALEXANDRA (ADAM)

GHERGHINA RODICA

ISPAS GABRIEL - LIVIU

DOBROTĂ CARMEN-ELENA - dosar retras 


Adresele ME privind aprobările comisiilor de specialitate:

Adresa nr. 30507/01.07.2021

Adresa nr. 29270/25.05.2021

Adresa nr. 38548/1.03.2021

Adresa nr. 25968/24.02.2021

Adresa nr 38548/23.12.2020

Adresa nr 42234/17.12.2019

Adresa nr 39728/30.10.2019

Adresa nr 35535/23.07.2019

Adresa nr 32268/20.05.2019

Adresa nr 27820/04.03.2019

Adresa nr 44057/18.12.2018

Adresa nr 40682/01.11.2018

Adresa nr. 27456/08.03.2017

Adresa nr. 39951/11.10.2017

Adresa nr. 34285/20.06.2017

Adresa MENCȘ 46976/24.11.2016

Adresa MENCȘ 43176/30.09.2016

Adresa MENCȘ 2826823/23.02.2016

Adresa MENCȘ 58089/08.12.2015

Adresa Nr. 52452 din 06/10/2015

Adresa nr. 47580/ 04.08.2015

Adresa nr. 35233/ 27.05.2016


Teze de abilitare susţinute:

ALECA OFELIA - EMA

COJOCARIU RADU - CEZAR

SAHLIAN DANIELA - NICOLETA

NICOLESCU CIPRIAN

CIOBANU RADU

POPA ADRIANA - FLORINA

TOMA CRISTIAN - VALERIU

GEORGESCU GEORGIANA - CAMELIA

VINȚE CLAUDIU

URSĂCESCU MINODORA

STATE OLIMPIA

ANICA – POPA LIANA - ELENA

LUPU DAN

MANAFI IOANA

BOBOC CRISTINA-RODICA

TRICĂ CARMEN-LENUȚA

GUȘE GINA RALUCA

TOADER VALENTIN

STANEF – PUICA MIHAELA ROBERTA

TOFAN MIHAELA

DUMITRESCU DAN - GABRIEL

BELEIU IOANA - NATALIA

SACALĂ MIHAIL - DUMITRU

BOTEZATU MIHAI - ALEXANDRU

PANDELICĂ IONUȚ

ILIE ANCA - GABRIELA

GYÖRGY ATTILA

GABOR MANUELA - ROZALIA

IANOLE – CĂLIN RODICA

TUDOR CRISTIANA - DOINA

STANCA LIANA – MARIA

SUMEDREA SILVIA

ALBĂSTROIU – NĂSTASE IRINA

MANEA DANIELA – IOANA

ȘENDROIU CLEOPATRA

POPESCU IRINA-ALINA

PIROȘCĂ GRIGORE IOAN 

POPOVICI NORINA

GROSU RALUCA-MARIANA

ANAGNOSTE SORIN

SCHIOPU ANDREEA FORTUNA

HORNOIU REMUS ION

FURTUNĂ TITUS - FELIX

GRIGORE ANA - MARIA

 

ARHIVĂ - TEZE DE ABILITARE SUSȚINUTE

ORDINE ME PRIVIND ACORDAREA ATESTATULUI DE ABILITARE

ARHIVA ABILITARE


Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro