ANUNȚURI SUSȚINERE TEZE DE ABILITARE

NEW

Ordinul Nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare  

Anexa 1 la OM nr. 6129/2016 - standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare  

Ordinul Nr. 3482 din 24 martie 2016 (OMENCȘ Nr. 3482/2016) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare  

Anexă la OMENCȘ Nr. 3482/2016  - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare  

Ordinul Nr. 5229/2020 din 17 august 2020 privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

Ordinul nr. 5691 din 13 octombrie 2011 (OMENCȘ Nr. 5691/2011) privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare

Formulare pentru candidat:

Anexa 1 - Formular Cerere

Anexa 2 - Fisa de verificare

Anexa 9 - Acord prelucrare date- CANDIDAT

Anexa 10 - Declaratie candidat privind autenticitatea documentelor

Formulare interne (nu se depun de catre candidat)

Anexa 3 - Atesat validare lucrari

Anexa 4 - Acord prealabil privind numirea in comisie

Anexa 5 - Declaratie privind evitarea incompatibilitatii si a conflictului de interese

Anexa 6 - Propunere comisie abilitare

Anexa 7 - Proces Verbal sustinere abilitare

Anexa 8 - Raportul comisiei de abilitare

Anexa 11- Acord prelucrare date- MEMBRU COMISIE


Teze de abilitare programate pentru susținere:

OȚOIU ADRIAN

MAIORESCU IRINA - GABRIELA

VRÂNCEANU DIANA - MARIA

GHEORGHIU GABRIELA

ROVINARU MIHAELA - DACIANA

VUȚĂ MIHAI

VĂDUVA SEBASTIAN – CORNEL

CARAIANI PETRE

PETRESCU ANCA - GABRIELA

TĂNASE MIHAIL - OVIDIU

AIVAZ KAMER AINUR

SPĂTARIU ELENA - CERASELA

MARIN – PANTELESCU ANDREEA

În aşteptarea aprobării comisiei de abilitare de către ME:

VÎRJAN DANIELA 

BODISLAV DUMITRU - ALEXANDRU

CREȚU RALUCA - FLORENTINA

ȚUCLEA CLAUDIA - ELENA

IGNAT RALUCA

GEORGESCU BOGDAN

ANGHEL DAN - GABRIEL

DOBROTĂ CARMEN-ELENA - dosar retras 


Teze de abilitare susţinute:

MAER – MATEI MONICA - MIHAELA

HURU DRAGOȘ

CONSTANTINESCU MIHAELA

 

ARHIVĂ - TEZE DE ABILITARE SUSȚINUTE 2022-2023

ARHIVĂ - TEZE DE ABILITARE SUSȚINUTE 2015-2022

ORDINE ME PRIVIND ACORDAREA ATESTATULUI DE ABILITARE

ARHIVA ABILITARE


Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro