Anunt cu privire la perioada de gratie

ANUNȚ IMPORTANT

STUDENȚII – DOCTORANZI CARE, POTRIVIT REGULAMENTULUI INSTITUȚIONAL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT, INTRĂ ÎN PERIOADA DE GRAȚIE (ANUL I SAU II DE GRAȚIE) ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019, VOR DEPUNE CEREREA PENTRU INTRAREA ÎN PERIOADA DE GRAȚIE (FORMULAR STUDENTI EU sau FORMULAR STUDENTI NON-EU) LA BIROUL CSUD (DIN STR. TACHE IONESCU NR. 11, ETAJ 1, CAMERA 8106), CU AVIZUL CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT, CEL MAI TÂRZIU PÂNĂ LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2018.

1. PENTRU PERIOADA DE GRAȚIE SE ÎNCHEIE UN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII

2. POTRIVIT HOTĂRÂRII SENATULUI ASE NR. 19/09.02.2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA METODOLOGIEI TAXELOR PERCEPUTE ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019:

a. PENTRU DOCTORANZII DIN ROMÂNIA ȘI ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU DIN CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ AFLAȚI ÎN PRELUNGIRE, TAXA ESTE DE 2000 LEI / AN UNIVERSITAR

b. PENTRU DOCTORANZII CETĂȚENI DIN AFARA UNIUNII EUROPENE, ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU DIN CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ AFLAȚI ÎN PRELUNGIRE, TAXA ESTE DE 1000 EURO / AN UNIVERSITAR

NOTĂ: PENTRU PUNCTELE a ȘI b, TAXA DE ȘCOLARIZARE SE PLĂTEȘTE SEMESTRIAL. ÎN CAZUL ÎN CARE TEZA DE DOCTORAT ESTE DEPUSĂ PENTRU SUSȚINERE PÂNĂ LA FINALUL SEMESTRULUI I AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019, ATUNCI NU SE VA MAI ACHITA TAXA DE ȘCOLARIZARE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA.

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro