Anunt important privind prelungirea perioadei de grație

STUDENȚII - DOCTORANZI CARE AU BENEFICIAT DE PERIOADA LEGALĂ DE PRELUNGIRE PRECUM ȘI DE PERIOADA DE GRAȚIE (ANUL I ȘI II DE GRAȚIE), CONFORM H.G. NR. 49/14 MARTIE 2013, POT SOLICITA PRELUNGIREA PERIOADEI DE GRAȚIE PRIN DEPUNEREA CERERII PENTRU PRELUNGIREA PERIOADEI DE GRAȚIE, CARE VA FI TRIMISĂ SPRE APROBARE SENATULUI ASE, DUPĂ AVIZAREA ÎN CSUD, LA BIROUL CSUD (DIN STR. TAKE IONESCU NR. 11, ETAJ 1), CU AVIZUL CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT, CEL MAI TÂRZIU PÂNĂ LA DATA DE 2 SEPTEMBRIE 2019.

 

STUDENȚII - DOCTORANZI CARE NU VOR DEPUNE CEREREA ÎN TERMENUL PRECIZAT  VOR FI ÎN SITUAȚIE DE EXMATRICULARE

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro