Anunt important privind prelungirea studiilor de doctorat

STUDENȚII – DOCTORANZI CARE  AU FINALIZAT ANUL III DE STUDII ÎN ANII UNIVERSITARI 2017-2018 ȘI 2018 – 2019 ȘI CARE, POTRIVIT REGULAMENTULUI INSTITUȚIONAL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT, POT INTRA ÎN PRIMUL SAU AL DOILEA AN DE PRELUNGIRE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 OCTOMBRIE 2019 (ANUL UNIVERSITAR 2019-2020), VOR DEPUNE LA BIROUL CSUD (DIN STR. TAKE IONESCU NR. 11, ETAJ 1), CEL MAI TÂRZIU PÂNĂ LA DATA DE 2 SEPTEMBRIE 2019, (FORMULARE pentru studenții cetățeni UE și FORMULARE, pentru studenții cetățeni non-UE)

 

DUPĂ AVIZAREA ÎN ȘEDINȚA CSUD, DOCUMENTELE VOR FI SUPUSE APROBĂRII SENATULUI ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

 

PRECIZĂRI:

 

1.      CELE DOUĂ DOCUMENTE VOR FI DEPUSE ȘI ÎNREGISTRATE LA BIROUL CSUD, ÎN ACELAȘI TIMP.

2.      PENTRU PERIOADA DE PRELUNGIRE SE ÎNCHEIE UN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII

3.      POTRIVIT HOTĂRÂRII SENATULUI ASE NR. 90/20.05.2019 CU PRIVIRE LA APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND TAXELE APLICATE ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020:

 

a.      PENTRU  DOCTORANZII DIN ROMÂNIA ȘI ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU DIN CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ AFLAȚI ÎN PRELUNGIRE, TAXA ESTE DE 5000 LEI / AN UNIVERSITAR

b.      PENTRU  DOCTORANZII CETĂȚENI DIN AFARA UNIUNII EUROPENE, ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU DIN CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ AFLAȚI ÎN PRELUNGIRE, TAXA ESTE DE 2000 EURO / AN UNIVERSITAR

 

NOTĂ:

1.      PENTRU PUNCTELE a ȘI b, TAXA DE ȘCOLARIZARE SE PLĂTEȘTE SEMESTRIAL. ÎN CAZUL ÎN CARE TEZA DE DOCTORAT ESTE DEPUSĂ PENTRU SUSȚINERE PÂNĂ LA FINALUL SEMESTRULUI I AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020, ATUNCI NU SE VA MAI ACHITA TAXA DE ȘCOLARIZARE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA.

2.      STUDENȚII – DOCTORANZI CARE  AU FINALIZAT ANUL III DE STUDII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019, VOR PUTEA DEPUNE CERERE PENTRU INTRAREA ÎN PERIOADA DE GRAȚIE DOAR LA PROPUNEREA MOTIVATĂ, ÎN SCRIS, A CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT

3.      STUDENȚII - DOCTORANZI CARE NU VOR DEPUNE CEREREA ÎN TERMENUL PRECIZAT  VOR FI ÎN SITUAȚIE DE EXMATRICULARE

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro