Anunt pentru prelungirea perioadei de studii

ANUNȚ IMPORTANT

STUDENȚII – DOCTORANZI CARE AU FINALIZAT ANUL III DE STUDII ÎN ANII UNIVERSITARI 2016-2017 (AL DOILEA AN DE PRELUNGIRE A STUDIILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019) ȘI 2017 – 2018 (PRIMUL AN DE PRELUNGIRE A STUDIILOR*) CARE, POTRIVIT REGULAMENTULUI INSTITUȚIONAL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT, POT INTRA/ PRELUNGI PERIOADA DE PRELUNGIRE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 OCTOMBRIE 2018 (PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019), VOR DEPUNE LA BIROUL CSUD (DIN STR. TAKE IONESCU NR. 11, ETAJ 1, CAMERA 8106), CEL MAI TÂRZIU PÂNĂ LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2018, CEREREA STUDENTULUI DOCTORAND PENTRU PRELUNGIREA STUDIILOR ȘI PROPUNEREA CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT DE PRELUNGIRE A STUDIILOR (vezi FORMULAR STUDENTI EU sau FORMULAR STUDENTI NON-EU). DUPĂ AVIZAREA ÎN ȘEDINȚA CSUD, DOCUMENTELE VOR FI SUPUSE APROBĂRII SENATULUI ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

PRECIZĂRI:

1. CELE DOUĂ DOCUMENTE VOR FI DEPUSE ȘI ÎNREGISTRATE LA BIROUL CSUD, ÎN ACELAȘI TIMP.

2. PENTRU PERIOADA DE PRELUNGIRE SE ÎNCHEIE UN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII

3. POTRIVIT HOTĂRÂRII SENATULUI ASE NR. 19/09.02.2018 CU PRIVIRE LA APROBAREA METODOLOGIEI TAXELOR PERCEPUTE ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019:

a. PENTRU DOCTORANZII DIN ROMÂNIA ȘI ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU DIN CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ AFLAȚI ÎN PRELUNGIRE, TAXA ESTE DE 5000 LEI / AN UNIVERSITAR

b. PENTRU DOCTORANZII CETĂȚENI DIN AFARA UNIUNII EUROPENE, ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU DIN CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ AFLAȚI ÎN PRELUNGIRE, TAXA ESTE DE 2000 EURO / AN UNIVERSITAR

NOTĂ:

1. PENTRU PUNCTELE a ȘI b, TAXA DE ȘCOLARIZARE SE PLĂTEȘTE SEMESTRIAL. ÎN CAZUL ÎN CARE TEZA DE DOCTORAT ESTE DEPUSĂ PENTRU SUSȚINERE PÂNĂ LA FINALUL SEMESTRULUI I AL ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019, ATUNCI NU SE VA MAI ACHITA TAXA DE ȘCOLARIZARE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA.

2. STUDENȚII – DOCTORANZI CARE AU FINALIZAT ANUL III DE STUDII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018, NU VOR PUTEA SOLICITA INTRAREA ÎN ANUL I DE GRAȚIE (ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019), CI VOR DEPUNE CERERE DE PRELUNGIRE A STUDIILOR (LA PROPUNEREA CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT ȘI CU APROBAREA SENATULUI) 3. STUDENȚII - DOCTORANZI CARE NU VOR DEPUNE CEREREA ÎN TERMENUL PRECIZAT VOR FI ÎN SITUAȚIE DE EXMATRICULARE

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro