Anunt important privind intrarea in perioada de gratie

STUDENȚII – DOCTORANZI CARE, POTRIVIT REGULAMENTULUI INSTITUȚIONAL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT, INTRĂ ÎN PERIOADA DE GRAȚIE (ANUL I SAU II DE GRAȚIE) ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019 – 2020, VOR DEPUNE CEREREA PENTRU INTRAREA ÎN PERIOADA DE GRAȚIE (FORMULAR STUDENȚI UE SAU FORMULAR STUDENȚI NON-UE) LA BIROUL CSUD (DIN STR. TACHE IONESCU NR. 11, ETAJ 1), CU AVIZUL CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT, CEL MAI TÂRZIU PÂNĂ LA DATA DE 2 SEPTEMBRIE 2019.

 

1.     PENTRU PERIOADA DE GRAȚIE SE ÎNCHEIE UN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII

2.     POTRIVIT HOTĂRÂRII SENATULUI ASE NR. 90/20.05.2019 CU PRIVIRE LA APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND TAXELE APLICATE ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020:

 

a.     PENTRU  DOCTORANZII DIN ROMÂNIA ȘI ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU DIN CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ AFLAȚI ÎN PRELUNGIRE, TAXA ESTE DE 2000 LEI / AN UNIVERSITAR

b.     PENTRU  DOCTORANZII CETĂȚENI DIN AFARA UNIUNII EUROPENE, ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU DIN CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ AFLAȚI ÎN PRELUNGIRE, TAXA ESTE DE 1000 EURO / AN UNIVERSITAR

 

NOTĂ: PENTRU PUNCTELE a ȘI b, TAXA DE ȘCOLARIZARE SE PLĂTEȘTE SEMESTRIAL. ÎN CAZUL ÎN CARE TEZA DE DOCTORAT ESTE DEPUSĂ PENTRU SUSȚINERE PÂNĂ LA FINALUL SEMESTRULUI I AL ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020, ATUNCI NU SE VA MAI ACHITA TAXA DE ȘCOLARIZARE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA.

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro