BASIQ 2021 „New Trends in Sustainable Business and Consumption”

3-5 iunie 2021

Cea de-a 7-a ediție a Conferinței internaționale BASIQ 2021 New Trends in Sustainable Business and Consumption” va fi găzduită de Universitatea din Foggia - Departamentul de Economie, Italia, între 3 și 5 iunie 2021. Având în vedere riscurile pentru sănătate și a incertitudinilor cu privire la condițiile de călătorie, BASIQ 2021 va fi - încă o dată - organizată online în format de conferință virtuală.
Ediția din acest an este organizată în comun de următorii parteneri instituționali: Asociația BASIQ; Universitatea din Foggia - Departamentul de Economie; Facultatea de Business și Turism și Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București; Jurnalul Amfiteatru Economic.

Volumul conferinței (cu ISSN) va fi trimis spre indexare la Clarivate Analytics sub egida revistei Amfiteatru Economic.

Termene limită:
31 martie 2021 - Trimiterea lucrării (formă completă)
30 aprilie 2021 - Notificare privind acceptarea lucrării
9 mai 2021 - Plata taxei conferinței

Mai multe informații despre conferință sunt disponibile la: http://conference.ase.ro/
--- EN
3-5 June 2021

The 7th edition of BASIQ 2021 International Conference on New Trends in Sustainable Business and Consumption will be hosted by the University of Foggia – Department of Economics, Italy between 3rd and 5th of June 2021. Given the persistence of health risks and uncertainties regarding international travel conditions, BASIQ 2021 will be - once again - held online in virtual conference format
This year’s edition is jointly organized by the following institutional partners: BASIQ Association; the University of Foggia – Department of Economics; the Faculty of Business and Tourism and the Agrifood and Environmental Economics Faculty of the Bucharest University of Economic Studies; Amfiteatru Economic Journal.
The conference proceedings volume (with ISSN) will be submitted for indexation to Clarivate Analytics under the aegis of Amfiteatru Economic Journal.
Important deadlines:
31 March 2021 - Full paper submission
30 April 2021 - Notification of paper acceptance to authors
9 May 2021 - Conference fee payment

 

Please find more information about the conference here: http://conference.ase.ro/.

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro