Conferința științifică a doctoranzilor - Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (noua denumire a Universității Academiei de Științe a Moldovei) face Apel de participare la Conferința științifică a doctoranzilor Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, care se va desfășura la 15 iunie 2018.

Înregistrarea la Conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare, până la 20 mai 2018.    
Lucrările științifice vor fi expediate în perioada 7–20 mai 2018, la adresa: doctorat.usdc@gmail.com.


Pentru mai multe detalii accesați: http://edu.asm.md/md/noutate/apel-departicipare-la-conferinta-doctoranzilor-tendinte-contemporane-editia-vi

 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro