INFORMARE PENTRU STUDENȚII – DOCTORANZI DIN ANUL I, II, III (anul univ 2020-2021)

Conform Graficului activităților la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020 - 2021, în perioada 17 mai – 4 iunie 2021, studenții - doctoranzi din anii I, II și III vor depune online, raportele de progres al cercetării privind derularea stagiului doctoral. Pentru a facilita editarea și transmiterea rapoartelor, Biroul CSUD pune la dispoziția doctoranzilor platforma 

 Activitatea se va desfășura după următorul calendar:

 17 mai – 4 iunie 2021 -  doctoranzii vor accesa platforma utilizând conturile create; vor încărca în pagina personală de pe platforma toate informațiile necesare generării raportului de progres, inclusiv forma extinsă a raportului de progres în format PDF;

 Atentie: utilizatorul si parola sunt diferite de cele IDM (webstudent, online.ase.ro).

 - Studenții - doctoranzi din anul I vor obține datele de acces pe adresa de e-mail declarată la înscriere (cea pe care ați primit acest mesaj)

- Studenții - doctoranzi din anii II si III utilizează conturile deja create.   Doctoranzii din anul II și III care au pierdut datele de contact, pot utiliza formularul pentru recuperarea lor;

 

7 – 18 iunie 2021 – perioada de evaluare a rapoartelor de progres de către comisiile de îndrumare.

Evaluarile se pot efectua în regim online, prin videoconferință, conform informațiilor pe care le obțineți accesând contul personal;

După susținere, raportul complet avizat de către conducătorul de doctorat și membrii comisiei de îndrumare, datat și semnat,  va fi încărcat pe platforma

 

Pe întreaga perioadă 17 mai -  18 iunie 2021 (Zi liberă: marți, 1 iunie 2021 – Ziua copilului), Biroul CSUD va oferi suport tehnic doctoranzilor, astfel încât încărcarea datelor să se facă în timp util și să fie rezolvate toate problemele care ar putea apărea.

 

Problemele întâmpinate vor fi anunțate pe email către:

- Director CSUD - Prof. univ. dr. Mirela Ionela ACELEANU, e-mail: mirela.aceleanu@economie.ase.ro, 

- Secretarul tehnic al CSUD - Prof. univ. dr. Vlad DIACONIȚA, e-mail:   diaconita.vlad@ie.ase.ro

- Șef Birou CSUD – Ec. Alexandrina NEDEA, e-mail: alexandrina.nedea@ase.ro

- Secretar an I - Dennis – Cristian MIHĂILĂ, e-mail: dennis.mihaila@doctorat.ase.ro 

- Secretar an II – Iulia CUCULICI, e-mail: iulia.cuculici@ase.ro

- Secretar an III - Sima Marilena Roxana, e-mail:  marilena.sima@economie.ase.ro 

  

Alte informații utile

 

Regulamentul Instituțional de organizare si desfășurare a studiilor universitare de doctorat, aprobat de Senatul  Academiei de Studii Economice

 
Graficul activităților pentru anul universitar 2020 - 2021 la programele de studii universitare de doctorat 


Sablone în format Word ale raportului de progres (în limba română si engleză) sunt disponibile accesând link-ul 

 

Aici găsiți Ghidul de utilizare pentru portal doctorat ASE (în limba engleză): 

 

După ce vă logați cu contul dvs, găsiți pe bară REZULTATE PROGRAM CERCETARE.

Dedesubt, sunt alte opțiuni: 

 

REZUMAT CERCETARE

RAPORTUL DE PROGRES ÎN FORMAT EXTINS

ARTICOLE ÎN JURNALE

etc....

 

În fiecare "câmp" puteți redacta direct textul sau puteți copia dintr-un document word informațiile, fiecare informație introdusă acolo unde trebuie... De fiecare dată, după ce adăugați informația, dați click update.

La ARTICOLE ÎN JURNALE, va apărea un cap de tabel; trebuie să adăugați cu ADD NEW RECORD fiecare articol în parte, completând toate câmpurile. 

După ce introduceți informațiile în fiecare iconiță, dați click pe RAPORT PROGRES 2021. Aici trebuie să regăsiți varianta printabilă a raportului de progres, în forma finală.

Acesta va trebui listat, semnat de doctorand si coordonator și incarcat pe platforma la rubrica Rezultate program cercetare->Raportul semnat. Dupa sustinere, se va inlocui raportul incarcat semnat doar de conducator cu cel semnat de toti membrii comisiei de indrumare.

 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro