Inspireurope Regional Outreach Workshop - Thessaloniki, 31.3.2022

Atelierul Inspireurope Regional Outreach va reuni cadre universitare, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, ai ONG-urilor, reprezentanți naționali și din Uniunea Europeană, reprezentanți ai asociațiilor profesionale/industriale și cercetători aflați în situații de risc, pentru a face schimb de experiență și informații cu privire la programele de sprijin și de finanțare existente, precum și de bune practici în vederea promovării cooperării în întreaga Europă, venind în sprijinul cercetătorilor aflați în situații de risc.

 

Totodată acest atelier își propune să crească gradul de conștientizare și să promoveze colaborarea în Europa de Sud-Est, pentru a sprijini categoria de cercetători menționați anterior. 

 

Se va pune un accent deosebit pe modalitățile prin care angajatorii și instituțiile pot sprijini în mod activ cercetătorii aflați în situații de risc să își continue cariera într-un mediu de lucru sigur în Europa, fie în mediul academic, mediul de afaceri, ONG-uri,  grupuri de reflecție sau chiar în alte sectoare.

 

Urmărește, de asemenea, să abordeze provocările și bunele practici, să ofere orientări utile pentru acțiunile ce trebuie întreprinse la nivel național, în sprijinul cercetătorilor aflați în situații de risc.

 

Detalii suplimentare găsiți la: https://inspireurope.auth.gr/en/workshop2022

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro