Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2020-2021

Va rugam consulatati hotarârea nr. 72/25.05.2020 cu privire la aprobarea modificarii Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul universitar 2020-2021.

Link

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro