Reevaluare rapoarte de progres 16-19 Iulie

INFORMARE PENTRU STUDENȚII – DOCTORANZI

DIN ANUL I, II, III (anul univ 2017-2018)

 

Potrivit Graficului activităților pentru anul universitar 2017 – 2018, în perioada 16 – 19 iulie 2018 este stabilită sesiunea pentru reevaluarea rapoartelor de progres al cercetării privind derularea stagiului doctoral.

 

Studenții - doctoranzi din anii I, II și III care nu au susținut rapoartele de progres în sesiunea 4 – 15 iunie 2018, sau cei ale căror rapoarte au fost respinse le vor putea susține în perioada menționată mai sus.

 

Activitatea se va desfășura după următorul calendar:

 

-       în perioada 16 – 19 iulie 2018 studenții - doctoranzi vor accesa platforma  http://portal.doctorat.ase.ro  utilizând conturile create și vor încărca în pagina personală toate informațiile necesare generării raportului de progres, inclusiv forma extinsă a acestuia, în format PDF.

 

Rapoartele generate pe platforma portal.doctorat.ase.ro vor putea fi exportate în format PDF sau Word, pentru a putea fi printate. Forma printată a raportului trebuie sa aibă avizul conducătorului de doctorat.

 

Până pe data de 13 iulie a.c. studenții doctoranzi care vor susține rapoartele de progres în sesiunea de reevaluare, vor trimite pe adresa de e-mail doctorat@ase.ro, chitanța scanată care face dovada plății taxei pentru reevaluare 550 lei, respectiv 350 Euro.

 

Potrivit Anexei 1 (d) din Metodologia privind taxele percepute în Academia de Studii Economice din București, taxa pentru evaluările din sesiunea de reprogramare și de diferență pentru rapoartele de cercetare doctorală susținute de către doctoranzii din România și din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, este de 550 lei/evaluare.

 

(e) taxa pentru evaluările din sesiunea de reprogramare și de diferență pentru rapoartele de cercetare doctorală susținute de către doctoranzii din afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pe cont propriu valutar, este de 350 euro/evaluare

 

În ziua stabilită de către conducătorul de doctorat pentru susținerea rapoartelor de progres, studenții – doctoranzi se vor prezenta în fața comisiei de îndrumare, cu raportul de progres și copia după chitanță.

 

Până pe data de 20 iulie a.c., cel mai târziu, studenții – doctoranzi vor preda rapoartele de progres la Biroul CSUD, str Tache Ionescu nr 11, pentru anul I - sala 8102, pentru anul II și anul III - sala 8106), conform programului cu publicul afișat pe site; forma printată a raportului trebuie sa aibă avizul conducătorului de doctorat, semnăturile comisiei de îndrumare, data evaluării și semnătura studentului - doctorand;

Problemele întâmpinate vor fi anunțate pe email către:

 

- Director CSUD - Prof.univ.dr. Mihai Daniel ROMAN, e-mail:  mihai.roman@ase.ro

Secretarul tehnic al CSUD - Conf.univ.dr. Vlad Diaconiță, e-mail:   diaconita.vlad@ie.ase.ro

- Șef Birou CSUD – Psih. Mihaela Anghelescu, e-mail: mihaela.anghelescu@ase.ro;

 

Vă atragem atenția că, potrivit art. 46 (a) din Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat, nepromovarea raportului de progres pentru anul universitar 2017 – 2018 în sesiunea de reevaluare 16 – 19 iulie 2018, va avea drept consecință exmatricularea dumneavoastră de la studiile universitare de doctorat.

 

 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro