TAXE ȘCOLARIZARE DOCTORAT/STUDY FEES FOR PhD PROGRAMMES

TAXE ȘCOLARIZARE DOCTORAT

Taxa de școlarizare aferentă semestrului al doilea se achită până la data de 12 martie 2021.

Taxele de şcolarizare se plătesc în doua rate egale, în primele trei săptămâni ale fiecarui semestru universitar.

Procedura de plată a taxelor aplicate în Academia de Studii Economice:

Taxele aplicate în cadrul Academiei de Studii Economice din București se pot achita prin următoarele modalități:

 1.      Prin casieria virtuală disponibilă pe platforma plationline.ase.ro, pentru deținătorii oricărui tip de card (Visa, Mastercard, Revolut etc.), urmând pașii indicați în platformă.

 2.      Prin ordin de plată sau prin internet banking într-unul din conturile:

RO16RNCB0072001607860102 – cont în LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti;

RO59BRDE445SV36571854450 - cont în LEI, deschis la BRD agenţia ASE, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti;

Detalii conturi:

BENEFICIAR Academia de Studii Economice din Bucureşti

Cod fiscal 4433775

BCR

FEES IN LEI RO16RNCB0072001607860102 (se face conversia de bancă)

SWIFT RNCB - ROBU

BRD

FEES IN LEI RO59 BRDE445SV36571854450 (se face conversia de bancă)

SWIFT BRDE- ROBU

STUDY FEES FOR PhD PROGRAMMES

The study fee for the second semester can be paid until

 12 march 2021.

You can find more info about the semestrial study fee payment methods here : http://doctorat.ase.ro/english-2

Tuition fees are paid in two equal installments in the first three weeks of each academic semester.

Study Fees levied by Bucharest University of Economic Studies

- Payment procedure -

The study fees levied by Bucharest University of Economic Studies can be paid by different payment/ settlement methods such as: 

1.      Virtual cashier available on plationline.ase.ro, for holders of any type of card (Visa, Mastercard, Revolut etc.), following the steps mentioned on the platform. 

2.      By payment order or using internet banking into one of the bank accounts :

RO16RNCB0072001607860102 – account in LEI, opened at BCR, fiscal code 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti;

RO59BRDE445SV36571854450 - account in LEI, opened at BRD  ASE agency, fiscal code 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti;

 Account details (Euro Currency):

BENEFICIARY: Academia de Studii Economice din Bucureşti

Fiscal Code:  4433775

Foreign currency account EURO-  RO15RNCB0072001607860023

BCR, SWIFT RNCBROBU

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro