BÂRA Adela

26 martie 2015, ora 10,00, Sala 2017, Parter, Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanţi, nr. 15-17, Sector 1

·         Rezumatul tezei de abilitare

·         Lista de lucrări ale candidatului 

·         Fișa sau fișele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat

         Componența comisiei de abilitare:

1.       AIRINEI Dinu – Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

2.       ȚUGUI Alexandru – Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

3.       PARASCHIV Nicolae – Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro