Conf. univ. dr. BOJA Cătălin Emilian

Susținere publică: 20 septembrie 2019, ora 11.00, Sala 2416, Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanți 15-17, si intrarea poet Macedonski, Sector 1, Bucuresti

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof. univ. dr. SMEUREANU Ion – Academia de Studii Economice din Bucureşti
  • Prof. univ. dr. AIRINEI Dinu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  • Prof. univ. dr. SILAGHI Gheorghe Cosmin – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca
  • Prof. univ. dr. POCATILU Paul – Academia de Studii Economice din Bucureşti -    membru supleant
  • Prof. univ. dr. BUCHMANN Robert  – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca - membru supleant 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro