Conf. univ. dr. BRÂNDAȘ VASILE – CLAUDIU

Componența comisiei de abilitare:

1. Prof.univ.dr. SMEUREANU Ion – Academia de Studii Economice din Bucureşti

2. Prof.univ.dr. AIRINEI Dinu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

3. Prof.univ.dr. SILAGHI Gheorghe Cosmin  – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj - Napoca

4. Prof.univ.dr. POCATILU Paul – Academia de Studii Economice din Bucureşti - membru supleant

5.  Prof.univ.dr. BUCHMANN Robert Andrei   – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj - Napoca - membru supleant   

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro