Conf. univ. dr. COTFAS Liviu - Adrian

Susținere publică: 17 ianuarie 2020, ora 10.30, Sala 2416, Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanți 15-17, si intrarea poet Macedonski, Sector 1, Bucuresti

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. POCATILU Paul – Academia de Studii Economice din Bucureşti
  • Prof.univ.dr. AIRINEI Dinu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  • Prof.univ.dr. MUNTEAN MIhaela -Universitatea de Vest din Timișoara
  • Prof.univ.dr. BÂRA Adela  – Academia de Studii Economice din Bucureşti - membru supleant
  • Prof.univ.dr. BUCHMANN Robert  – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca - membru supleant 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro