Conf. univ. dr. CRUCERU Anca Francisca

Susținere publică: 22 noiembrie 2019, ora 12.00, Sala 1401, Clădirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia Nr. 13-15, Sector 1, București

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. ANGHEL Laurențiu Dan – Academia de Studii Economice din Bucureşti
  • Prof.univ.dr. BRĂTUCU Gabriel – Universitatea Transilvania  din Brașov
  • Prof.univ.dr. MICU Adrian -  Universitatea Dunărea de Jos din Galați
  • Prof.univ.dr. ZAHARIA Răzvan – Academia de Studii Economice din Bucureşti -  membru supleant
  • Prof.univ.dr. LUCA Florin Alexandru – Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași - membru supleant     

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro