Conf. univ. dr. DAVIDESCU Adriana Anamaria

Susținere publică: 24 septembrie 2019, ora 11.00, Sala  Sala Robert Schuman, Clădirea Ion N. Angelescu, Caderea Bastiliei nr. 2-10, si Piata Romana nr. 6, Sector 1București

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. ROMAN Monica Mihaela – Academia de Studii Economice din Bucureşti
  • Prof.univ.dr. PINTILESCU Carmen – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  • Prof.univ.dr. LAZĂR Dorina - Universitatea Babeș Bolyai din Cluj –Napoca
  • Prof.univ.dr. ȚIȚAN Emilia  – Academia de Studii Economice din Bucureşti -    membru supleant
  • Prof.univ.dr. PĂUN Mihaela – Universitatea din București - membru supleant    

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro