Conf. univ. dr. DELCEA Camelia

Susținere publică: 20 septembrie 2019, ora 9.00, Sala 2416, Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanți 15-17, si intrarea poet Macedonski, Sector 1, Bucuresti

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. ROMAN Mihai - Daniel – Academia de Studii Economice din Bucureşti
  • Prof.univ.dr. PINTILESCU Carmen – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  • Prof.univ.dr. AIRINEI Dinu-Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași                   
  • Prof.univ.dr. ȚIȚAN Emilia  – Academia de Studii Economice din Bucureşti - membru supleant
  • Prof.univ.dr. VASILE Valentina – Institutul de Economie Națională al Academiei Române - membru supleant    

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro