Conf. univ. dr. IAMANDI MUNTEANU Irina-Eugenia

Susținere publică: 20 noiembrie 2019, ora 12.30Sala 1516Clădirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia Nr. 13-15, Sector 1, București

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. HURDUZEU Gheorghe – Academia de Studii Economice din Bucureşti
  • Prof.univ.dr. PASCARIU Gabriela Carmen – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  • Prof.univ.dr. MAHA Liviu George – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  • Prof.univ.dr. COJANU Valentin – Academia de Studii Economice din Bucureşti -    membru supleant
  • Prof.univ.dr. LUȚAȘ Mihaela  – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca - membru supleant    

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro