Conf. univ. dr. LĂDARU Georgiana-Raluca

Susținere publică: data 26 noiembrie 2018, ora 11.00, Sala 3101, Cladirea Mihail Moxa Mihail Moxa, nr. 5-7, Sector 1, Bucuresti 

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. BOBOC Dan (Academia de Studii Economice din București)
  • Acad. ALBU Lucian-Liviu (Academia Română)
  • Prof.univ.dr. ȘTEFEA Petru (Universitatea de Vest din Timișoara) 
  • Prof.univ.dr GRIGORESCU Adriana (Școala Națională de Studii Politice și Administrative București) - membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro