Conf. univ. dr. LEAUA Ioana - Crenguța

Susținere publică: 20 iunie 2019, ora 14.30, Sala 0129, Clădirea Ion N. Angelescu, Caderea Bastiliei nr. 2-10, si Piata Romana nr. 6, Sector 1, București  

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof. univ. dr. DIMITRIU Raluca – Academia de Studii Economice din Bucureşti
  • Prof. univ. dr. ROȘ Viorel– Universitatea „Nicolae Titulescu” din București
  • Prof. univ. dr. SITARU Dragoș – Universitatea din București
  • Prof. univ. dr. BĂDESCU Mihai – Academia de Studii Economice din Bucureşti - membru supleant
  • Prof. univ. dr. CATANA Radu – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca - membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro