Conf. univ. dr. MITRICĂ Nelu Eugen

Susținere publică: în data de 14 decembrie 2018, ora 13.00, Sala 2013, Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanți 15-17, si intrarea poet Macedonski, Sector 1, Bucuresti

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. BREZEANU Petre (Academia de Studii Economice din București)
  • Prof. univ. dr. TODEA Alexandru (Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca)
  • Prof.univ.dr. DIMA Bogdan (Universitatea de Vest din Timișoara) 
  • Prof.univ.dr. BRAȘOVEANU Iulian Viorel (Academia de Studii Economice din București) - membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro