Conf. univ. dr. MOLĂNESCU ANCA - GABRIELA

Componența comisiei de abilitare:

1. Prof.univ.dr. SUCIU Marta Christina – Academia de Studii Economice din Bucureşti

2. Prof.univ.dr. PRELIPCEAN Gabriela – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

3. Prof.univ.dr. MICU Adrian  – Universitatea Dunărea de Jos din Galați

4. Prof.univ.dr. ACELEANU Mirela Ionela  – Academia de Studii Economice din Bucureşti - membru supleant

5.  Prof.univ.dr. NĂSTASE Carmen  – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava membru supleant    

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro