Conf. univ. dr. NEGRICEA Iliuță - Costel

Susținere publică: 19 iunie 2019, ora 11.00, Sala 1401, Clădirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia Nr. 13-15, Sector 1, Bucuresti

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. Laurențiu-Dan ANGHEL - Academia de Studii Economice din București;
  • Prof.univ.dr. Adrian MICU - Universitatea Dunărea de Jos din Galați;
  • Prof.univ.dr. Gheorghe EPURAN - Universitatea Transilvania din Brașov;
  • Prof.univ.dr. Răzvan ZAHARIA - Academia de Studii Economice din București - membru supleant;
  • Prof.univ.dr. Gabriel BRĂTUCU - Universitatea Transilvania din Brașov - membru supleant.

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro