Conf. univ. dr. NITESCU DAN - COSTIN

Topic: Sustinere abilitare Dan Costin Nitescu
Time: Dec 30, 2020 12:00 PM
Onsite: sala 3209 (cladirea Moxa)

Componența comisiei de abilitare:

1.Prof. univ. dr. Negrea Bogdan – Cristian – Academia de Studii Economice din București – președinte

2.Prof. univ. dr. Pirtea Marilen - Gabriel – Universitatea de Vest din Timișoara - membru

3. Prof. univ. dr. Andrieș Alin Marius  – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași - membru

4.Prof. univ. dr. Dumitru Ionuț – Academia de Studii Economice din București – membru supleant

5.Prof. univ. dr. Barna Flavia  Mirela – Universitatea de Vest din Timișoara – membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro