Conf. univ. dr. RĂDULESCU Violeta

Susținere publică: 29 noiembrie 2018, ora 12.00, Sala 1401, Clădirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia Nr. 13-15, Sector 1, București

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof.univ.dr. ANGHEL Laurențiu-Dan (Academia de Studii Economice din București)
  • Prof. univ. dr. MICU Adrian (Universitatea Dunărea de Jos din Galați)
  • Prof.univ.dr. BRĂTUCU Gabriel (Universitatea Transilvania din Brașov) 
  • Prof.univ.dr. ZAHARIA Răzvan (Academia de Studii Economice din București) - membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro