Conf. univ. dr. SĂRARU Cătălin – Silviu

Susținere publică: 17 martie 2021, ora 11.00, sala 0104 

Comisie:

1. Prof. univ. dr. Bădescu Mihai – Academia de Studii Economice din București – președinte

2. Prof. univ. dr. Tofan Dana – Universitatea din București – membru

3. Prof. univ. dr. Vedinaș Verginia – Universitatea din București  - membru

4. Prof. univ. dr. Neguț Vasilica – Universitatea ”Nicolae Titulescu” din București – membru supleant

5. Prof. univ. dr. Nedelcu M Iulian – Universitatea din Craiova – membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro