Conf. univ. dr. ŞERBAN-OPRESCU George -Laurenţiu

Susținere publică: vineri, 21 februarie, ora 9.00, sala Rotonda, Clădirea Ion N. Angelescu, Căderea Bastiliei nr. 2-10, și Piața Romană, nr. 6, Sector 1, București 

Componența comisiei de abilitare:

1. Prof.univ.dr. SUCIU Marta Christina – Academia de Studii Economice din Bucureşti

2. Prof.univ.dr. PRELIPCEAN Gabriela – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceva  

3. Prof.univ.dr. VASILE Valentina -Institutul de Economie Națională din București, Academia Română

4. Prof.univ.dr. ACELEANU Mirela Ionela  – Academia de Studii Economice din Bucureşti - membru supleant

5. Prof.univ.dr. Țîrcă Diana Mihaela – Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu - membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro