Conf. univ. dr. SIMION Cezar - Petre

Componența comisiei de abilitare:

1. Prof.univ.dr. CIOCOIU Carmen Nadia – Academia de Studii Economice din Bucureşti

2. Prof.univ.dr. SIMINICĂ Marian Ilie – Universitatea din Craiova

3. Prof.univ.dr. NISTOR Răzvan Liviu – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca

4. Prof.univ.dr. CICEA Claudiu Constantin – Academia de Studii Economice din Bucureşti - membru supleant

5.  Prof.univ.dr. NEGRUȘA Adina Letiția  – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca - membru supleant   

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro