Conferința Științifică a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediția a VI-a

Conferința Științifică a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”,  ediția a VI-a
 
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei face Apel de participare la Conferința Științifică a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, care se va desfășura la 15 iunie 2017. La Conferință sunt invitați să participe doctoranzii Școlilor doctorale din cadrul UnAȘM, doctoranzii din alte școli doctorale din țară și din străinătate. Prezentările  vor avea loc în cadrul școlilor doctorale:

  1. Matematica şi ştiinţa informaţiei
  2. Științe fizice
  3. Științe chimice şi tehnologice
  4. Științe biologice
  5. Științe geonomice
  6. Ştiinţe umaniste
  7. Științe economice și demografice
  8. Științe juridice, politice şi sociologice

Înregistrarea la Conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare  până la 20 mai 2017. Lucrările științifice vor fi expediate în perioada 10-25 mai 2017, la adresa doctorat@unasm.md.

Taxă de participare nu se percepe!

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro