PREMISE PENTRU O PUBLICAȚIE ȘTIINȚIFICĂ DE CALITATE

Invitație

 

Institutul de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, are deosebita plăcere de a vă invita să participați la info day cu tema:

 

PREMISE PENTRU O PUBLICAȚIE ȘTIINȚIFICĂ DE CALITATE

Speaker: Dr. Ing. VICTOR VELTER

Expert-Biroul de Scientometrie și Biblioteci Universitare

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării-UEFISCDI

Joi 14.06.2018, ora 17, sala 8003, Cladirea Tache Ionescu

 

Scopul evenimentului este de a oferi participanţilor informațiile de bază referitoare la :

Ø  Contextul românesc al publicaţiilor ştiinţifice (OMENCS 6129/2016);

Ø  https://www.edu.ro/sites/default/files/anexa%20ordin%206.129_2016%20standarde%20minimale.pdf (Partea I a Monitorului Oficial al României nr. 123 din data de 15 februarie 2017)

Ø  „Informarea-documentarea” etapa cea mai importantă în cercetarea ştiinţifică-ANELIS PLUS 2020;

Ø  Reviste indexate/cotate

Ø  ESCI-anticamera ISI

Ø  Structura unei publicaţii ştiinţifice

Evenimentul va fi moderat de către domnul dr. VICTOR VELTER, Expert-Biroul de Scientometrie și Biblioteci Universitare Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării-UEFISCDI.

Sesiunea de informare este dedicată atât cadrelor didactice, cât și doctoranzilor, în vederea stimulării interesului și mai ales încurajării scrierii de articole stiințifice publicate în reviste cu recunoaștere internațională.

 Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro