Prof.univ.dr. DRĂGULĂNESCU Irina Virginia

Componența comisiei de abilitare:

  1. Prof. Univ. Dr. Țigu Gabriela (Academia de Studii Economice din București) 
  2. Prof. Univ. Dr. Grigorescu Adriana (SNSPA - București) 
  3. Prof. Univ. Dr. Prelipcean Gabriela (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava)

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8102. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro