FACILITĂȚI DOCTORANZI

CFR Călători - Confirmarea online a calității de student

Pentru informatii privind facilitatile oferite studentilor-doctoranzi (cazare, burse, decontare abonament STB, obtinerea unui card BCR etc)  va puteti adresa Directiei sociale a ASE http://social.ase.ro/contact:

Serviciul Social Studenti, d-na ec. Pop Mariana Vasilica, e-mail: marianapopv@yahoo.com, sala 0438, et. 4, cladirea I. Angelescu, Tel: 021.319.19.00; 021.319.19.01 int.504

Serviciul Cazare Studenti e-mail: contact@cazare.ase.ro, Tel. 0372.715.516   

Informatii suplimentare privind facilitatile oferite studenților doctoranzi gasiti pe site-ul http://www.ase.ro/ la:

Student ASE http://student.ase.ro/

Foreign Students http://www.ase.ro/index_en.asp?nod=student 


Acces la resurse electronice biblioteca ASE.

Resurse electronice disponibile prin intermediul Bibliotecii ASE


Acces rezumate teze de doctorat biblioteca on-line a ASE


Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro