„Abordarea inter și multidisciplinară în programul HORIZON Europe- proiect DALIA”

Invitație

 

Institutul de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din București
vă invită să participați la workshop-ul cu titlul:

„Abordarea inter și multidisciplinară în programul HORIZON Europe- proiect DALIA”,

Marți, 13 iunie 2023, ora 12:00, sala Robert Schuman

 

Invitati

Prof. Dr. Muzafer Aydemir Universitatea Altinbas Istanbul

Prof. Dr. Durmus Alpaslan KAYA Hatay Mustafa Kemal University

     Lector univ.dr. Elena Preda, Director Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă

 

Misiunea evenimentului este de a transmite informații cu privire la implementarea proiectelor de cercetare cu finanțare europeană.

Workshopul de cercetare este dedicat atât cercetătorilor, cadrelor didactice, doctoranzilor, studenților cât și masteranzilor din ASE, în vederea stimulării interesului și, mai ales, a încurajării participării în cercetarea științifică din universitate.

Evenimentul va fi moderat de doamna prof. univ. dr. Margareta Florescu Director al Institutului de Cercetări Avansate din ASE și de lector univ.dr. Elena Preda, Director al Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă .

Workshop-ul este organizat în cadrul proiectului: Creșterea performanței instituționale prin dezvoltarea infrastructurii și ecosistemului de cercetare de excelență transdisciplinară în domeniul socio-economic (PERFECTIS), finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, contract nr 42PFE/30.12.2021.

 

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Prof. univ. dr. Margareta Florescu

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro