ONCIOIU Ionica

23 iunie 2015, ora 12,30, Sala 2013, Parter, Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanţi, nr. 15-17, Sector 1
  • Componența comisiei de abilitare:
  1. ISTUDOR Nicolae  – Academia de Studii Economice din București
  2. GRIGORESCU Adriana  – Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
  3. PÂRGARU Ion - Universitatea Politehnică din București 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro