Cercetător științific gradul I PĂUN Mihaela

Susținere publică: 13.07.2017, ora 10.30, Sala 2416, Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanți 15-17, si intrarea poet Macedonski, Sector 1, Bucuresti

Componența comisiei de abilitare:

  1. Prof. Univ. Dr. Roman Mihai-Daniel (Academia de Studii Economice din București)
  2. Prof. Univ. Dr. Airinei Dinu (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași)
  3. Prof. Univ. Dr. Lazăr Dorina (Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca) 
  4. Prof. Univ. Dr. Ruxanda Gheorghe (Academia de Studii Economice din București) - membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro