POPESCU Doina

23 iunie 2015, ora 10,00, Sala 2013, Parter, Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanţi, nr. 15-17, Sector 1

·        Rezumatul tezei de abilitare

·        Lista de lucrări ale candidatului 

·        Fișa sau fișele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat

 

Componența comisiei de abilitare:

  1. ISTUDOR Nicolae  – Academia de Studii Economice din București
  2. GRIGORESCU Adriana  – Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
  3. PÂRGARU Ion - Universitatea Politehnică din București 

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro