SUSTINEREA TEZEI DE DOCTORAT

ORDIN Nr. 3482/2016 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 

HG nr. 134/2016 pentru modificarea si completarea Codului studiilor universitare de doctorat

Ghid de elaborare a tezei de doctorat

Metodologie susținere teză de doctorat

Anunt Legea 19/2019 Teza in format electronic

Formulare sustinere teza

 


Nota 1. Tezele de doctorat se depun la Biblioteca Centrală ASE, sala 0207.

Nota 2. Anexa 14 – Declarație privind opțiunile de publicare a tezei de doctorat - face referire la Codul studiilor universitare de doctorat – modificat (H.G. nr. 134/2016), art. 66:

    d) dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primește un termen de grație de maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări; după expirarea termenului de grație, în cazul în care nu a fost primită la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma națională cu atribuirea unei licențe de protecție a dreptului de autor;  

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro