Prof. univ. dr. BRASOVEANU MIHAELA - LAURA

Susținere publică: 11 februarie 2021, ora 10.00, Platforma online https://zoom.us. 

https://ase.zoom.us/j/84635718203?pwd=VHlFcm5XWkhodWlLQ21ha3lhN21tZz09

Componența comisiei de abilitare:

1.Prof. univ. dr. Vintilă Georgeta   – Academia de Studii Economice din București – președinte

2.Prof. univ. dr. Lobonț Oana - Ramona – Universitatea de Vest din Timișoara - membru

3.Prof. univ. dr. Moldovan Nicoleta - Claudia – Universitatea de Vest din Timișoara  - membru

4.Prof. univ. dr. Dumitrescu Dalina – Academia de Studii Economice din București – membru supleant

5.Prof. univ. dr.  Stoica Ovidiu  – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași  – membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro