Prof. univ. dr. HERȚELIU CLAUDIU

Componența comisiei de abilitare:

  • Prof. Univ. Dr. ROMAN Mihai Daniel (Academia de Studii Economice din București)
  • Prof. Univ. Dr. LAZĂR Dorina (Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca)
  • Prof. Univ. Dr. PINTILESCU Carmen (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași) 
  • Prof.univ.dr. ȚIȚAN Emilia (Academia de Studii Economice din București) - membru supleant

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro